NE
发布时间:2010-7-7 1:25:12
规格及性能
允许输入电压范围:4. 5V~9V9V~18V 18V~36V、36V~72V72V~144V
输出电压精度:主路±1%,辅路±4%
输出功率
: 20W
效率:典型80%
输出路数1~2
隔离耐压1500V(直流)
工作频率
300kHz
封装形式:铜盒
源效应:主路≤±0.2%,辅路≤±1.5%(满载 
负载效应:主路≤±1%,辅路≤±4%20%~100%标称负载) 
输入过压及输出过流和短路保护
外形尺寸及管脚装配尺寸
 
 

部分产品输入输出参数见下表

  

输入

电压

V

输出电压(V

输出电流(mA

输出纹波(mV(-)

Vo1

Vo2

Vo1

Vo2

Vo1

Vo2

5S5/1.5A

4.5~9

5.0

 

1500

 

50

 

12S5.2S12/1A0.8A

9~18

5.20

12.0

1000

800

50

100

12S5/3A

9~18

5.05

 

3000

 

50

 

12D12/0.5A0.5A

9~18

12.0

-12.0

500

500

80

100

24S5/3A

18~36

5.05

 

3000

 

50

 

24S5S12/1A0.8A

18~36

5.20

12.0

1000

800

50

100

24S12/1.2A

18~36

12.0

 

1200

 

80

 

24S24/0.5A

18~36

24.0

 

500

 

160

 

48S5/3A

36~72

5.05

 

3000

 

50

 

48S12/1.2A

36~72

12.0

 

1200

 

80

 

48S24/0.6A

36~72

24.0

 

600

 

160

 

110S5/3A

74~144

5.05

 

3000

 

50

 

110D12/0.6A0.6A

72~144

12.0

-12.0

600

600

80

120

110S5S24/1A0.4A

72~144

5.05

24.0

1000

400

50

200


Copyright © 2010 Air GDS Global Distribution System 京ICP备10028202号